诗词大全

冬夜寻李永因书事赠之

朝代: 作者:耿湋
栖遑偏降志,疵贱倍修身。
近觉多衰鬓,深知独故人。
天垂五夜月,霜覆九衢尘。
不待逢沮溺,而今恶问津。
huáng piān jiàng zhì
jiàn bèi xiū shēn
jìn jiào duō shuāi bìn
shēn zhī rén
tiān chuí yuè
shuāng jiǔ chén
dài féng
ér jīn è wèn jīn

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
作者介绍
耿湋
耿湋  (约公元七六三年前后在世),字洪源,河东(今属山西)人,唐朝诗人。生卒年及生平均不详,约公元七六三年前后在世,大历十才子之一。登...详情
相关作品
耿湋耿湋
暮年从远谪,落日别交亲。
湖上北飞雁,天涯南去人。
梦成湘浦夜,泪尽桂阳春。
岁月茫茫意,何时雨露新。
nián cóng yuǎn zhé
luò bié jiāo qīn
shàng běi fēi yàn
tiān nán rén
mèng chéng xiāng
lèi jìn guì yáng chūn
suì yuè máng máng
shí xīn
耿湋耿湋
长云迷一雁,渐远向南声。
已带千霜鬓,初为万里行。
繁虫满夜草,连雨暗秋城。
前路诸侯贵,何人重客卿。
zhǎng yún yàn
jiàn yuǎn xiàng nán shēng
dài qiān shuāng bìn
chū wéi wàn háng
fán chóng mǎn cǎo
lián àn qiū chéng
qián zhū hóu guì
rén zhòng qīng
耿湋耿湋

萧关扫定犬羊群,闭阁层城白日曛。枥上骅骝嘶鼓角,
门前老将识风云。旌旗四面寒山映,丝管千家静夜闻。
谁道古来多简册,功臣唯有卫将军。
xiāo guān sǎo dìng quǎn yáng qún
céng chéng bái xūn
shàng huá liú jiǎo
mén qián lǎo jiāng shí fēng yún
jīng miàn hán shān yìng
guǎn qiān jiā jìng wén
shuí dào lái duō jiǎn
gōng chén wéi yǒu wèi jiāng jūn
耿湋耿湋
全家宛陵客,文雅世难逢。
寄食年将老,干时计未从。
秋来句曲水,雨后敬亭峰。
西北长安远,登临恨几重。
quán jiā wǎn líng
wén shì nán féng
shí nián jiāng lǎo
gàn shí wèi cóng
qiū lái shuǐ
hòu jìng tíng fēng
西 běi zhǎng ān yuǎn
dēng lín hèn zhòng
耿湋耿湋
日暮黄云合,年深白骨稀。
旧村乔木在,秋草远人归。
废井莓苔厚,荒田路径微。
唯馀近山色,相对似依依。
huáng yún
nián shēn bái
jiù cūn qiáo zài
qiū cǎo yuǎn rén guī
fèi jǐng méi tái hòu
huāng tián jìng wēi
wéi jìn shān
xiàng duì
耿湋耿湋
寒竹惭虚受,纤毫任几重。
影端缘守直,心劲懒藏锋。
落纸惊风起,摇空见露浓。
丹青与文事,舍此复何从。
hán zhú cán shòu
xiān háo rèn zhòng
yǐng duān yuán shǒu zhí
xīn jìn lǎn cáng fēng
luò zhǐ jīng fēng
yáo kōng jiàn nóng
dān qīng wén shì
shě cóng
耿湋耿湋
万里南天外,求书禹穴间。
往来成白首,旦暮见青山。
夜浦凉云过,秋塘好月闲。
殷勤阳羡桂,别此几时攀。
wàn nán tiān wài
qiú shū xué jiān
wǎng lái chéng bái shǒu
dàn jiàn qīng shān
liáng yún guò
qiū táng hǎo yuè xián
yīn qín yáng xiàn guì
bié shí pān
耿湋耿湋

远别悠悠白发新,江潭何处是通津,潮声偏惧初来客,
海味唯甘久住人。漠漠烟光前浦晚,青青草色定山春。
汀洲更有南回雁,乱起联翩北向秦。
yuǎn bié yōu yōu bái xīn
jiāng tán chù shì tōng jīn
cháo shēng piān chū lái
hǎi wèi wéi gān jiǔ zhù rén
yān guāng qián wǎn
qīng qīng cǎo dìng shān chūn
tīng zhōu gèng yǒu nán huí yàn
luàn lián piān běi xiàng qín
耿湋耿湋

一生为墨客,几世作茶仙。——耿湋
喜是攀阑者,惭非负鼎贤。——陆羽
禁门闻曙漏,顾渚入晨烟。——耿湋
拜井孤城里,携笼万壑前。——陆羽
闲喧悲异趣,语默取同年...
展开阅读全文V
shēng wéi
shì zuò chá xiān
gěng wéi shì pān lán zhě
cán fēi dǐng xián
jìn mén wén shǔ lòu
zhǔ chén yān
gěng wéi bài jǐng chéng
xié lóng wàn qián
xián xuān bēi
tóng nián
gěng wéi luò jīng xiàng ǒu
shuāi léi wěi jiàn lián
shī shū wén jiǎng sòng
wén jiē lán quán
gěng wéi wèi gǎn zhòng fāng
yān néng nòng cǎi jiān
hēi chí liú yán shuǐ
jìng shí tái qián
gěng wéi shì qīn xiāng àn
duān xiá diào chuán
zhōng qiú
jiāng shàng fǎng 访 biān
gěng wéi
耿湋耿湋

老人独坐倚官树,欲语潸然泪便垂。陌上归心潸产业,
城边战骨有亲知。馀生尚在艰难日,长路多逢轻薄儿。
绿水青山虽似旧,如今贫后复何为。
lǎo rén zuò guān shù
shān rán lèi biàn 便 chuí
shàng guī xīn shān chǎn
chéng biān zhàn yǒu qīn zhī
shēng shàng zài jiān nán
zhǎng duō féng qīng báo ér
绿 shuǐ qīng shān suī jiù
jīn pín hòu wéi
更多关于耿湋的古诗>>
栖遑偏降志,疵贱倍修身。 近觉多衰鬓,深知独故人。 天垂五夜月,霜覆九衢尘。 不待逢沮溺,而今恶问津。
热门搜索:苹果手机迅雷ios版下载我睡过的横店女演员笔记迅雷旧版下载明星歌曲原唱迅雷音频转换器下载杨幂赵丽颖郑爽刘亦菲佟丽娅BT磁力兔子人气排行榜网
櫻花の島
网站地图